HD-brander voor garnalenkookketels

Deze nieuw ontwikkelde HD-brander is een uitstekend alternatief voor schippers die nog geen gebruik willen maken van een volledig geautomatiseerde ketel.
De brander kan in vrijwel iedere ketel gebouwd worden, zowel in een conventionele kookketel als in een automatische kookketel, zonder verder ingrijpende veranderingen aan de buitenkant van de ketel.
Het principe van de HD-brander, die door een elektrische vonk wordt ontstoken, is gebaseerd op het onder hoge druk inspuiten van gasolie in de verbrandingskamer.

De belangrijke voordelen ten opzichte van de conventionele brander zijn:
- Hoog rendement
- De brander is vanuit stuurhut en/of het dek te ontsteken
- Het slingeren van het schip heeft geen invloed op de werking van de brander
- De brander is uitgerust met een vlambewaking
- De bestaande aanjager van de conventionele brander kan gehandhaafd blijven
- Door de volledige verbranding ontstaat er geen roetaanslag meer aan de ketel en de stuurhut

De inbouw van deze compacte brander is erg eenvoudig te realiseren.


Links op de afbeelding de HD-brander; rechts een conventionele brander.

 
Meer informatie