Vangstverwerking Vis

Deze vangstinstallatie bestaat uit:

- Opvoerband met ogenband;
- Sorteerband;
- Sorteerbakken;
- Stripband;
- Stripbakken;
- Afvoerband van de gestripte vis;
- Viswasmachine;
- Afvoerband;
- Stortkokerbunker in het visruim

 

 
Meer informatie